spisać


spisać
Spisać kogoś, coś na straty «zrezygnować z kogoś, z czegoś, stracić nadzieję, że ktoś, coś sprosta jakimś oczekiwaniom, uznać coś za nieprzydatne, stracone»: (...) nie można człowieka uzależnionego spisywać na straty. MN 4/2000.
Na wołowej skórze by nie spisał zob. skóra 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • spisać — dk IX, spiszę, spiszesz, spisz, spisaćał, spisaćany spisywać ndk VIIIa, spisaćsuję, spisaćsujesz, spisaćsuj, spisaćywał, spisaćywany 1. «dokonać spisu, sporządzić rejestr, wykaz» Spisać czyjeś nazwiska. Spisać inwentarz. Spisać książki (w… …   Słownik języka polskiego

  • spisać się — na medal zob. medal 4 …   Słownik frazeologiczny

  • spisać (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. spisywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spisywać się – spisać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zachowywać się, postępować w określony sposób, zwykle poprawny, wyróżniający (czasem z odcieniem ironicznym); osiągać wyniki zasługujące lub niezasługujące na uznanie : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spisywać — → spisać …   Słownik języka polskiego

  • strata — Spisać kogoś, coś na straty zob. spisać …   Słownik frazeologiczny

  • spisywać — Spisać kogoś, coś na straty «zrezygnować z kogoś, z czegoś, stracić nadzieję, że ktoś, coś sprosta jakimś oczekiwaniom, uznać coś za nieprzydatne, stracone»: (...) nie można człowieka uzależnionego spisywać na straty. MN 4/2000. Na wołowej skórze …   Słownik frazeologiczny

  • spisywać się — Spisać się na medal zob. medal 4 …   Słownik frazeologiczny

  • spisywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, spisywaćsuję, spisywaćsuje, spisywaćany {{/stl 8}}– spisać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, spiszę, spisze, spisywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sporządzać wykaz, listę czegoś :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pospisywać — dk VIIIa, pospisywaćsuję, pospisywaćsujesz, pospisywaćsuj, pospisywaćywał, pospisywaćywany 1. «zrobić spis, rejestr wielu rzeczy, spisać pewną liczbę czegoś; spisać coś kolejno» Pospisywał książki w swojej bibliotece. Pospisywać inwentarz.… …   Słownik języka polskiego